Mικρό ζαπατιστικό σχολείο (πέμπτη μέρα): η αυτόνομη δημοκρατία

escuelitaDiaQuinto2Πολύ καλό και το χτεσινό μάθημα στο Μικρό ζαπατιστικό σχολείο, όπως μεταδόθηκε μέσω ίντερνετ. Η αυτόνομη δημοκρατία ήταν το τελευταίο θέμα με το οποίο επέλεξαν να ασχοληθούν οι δάσκαλοι κλείνοντας έτσι το σχολείο που είχε ως γενικότερη θεματική την ελευθερία όπως την αντιλαμβάνονται οι ζαπατίστας.

«Δημοκρατία είναι η σύναψη συμφωνιών στις κοινότητες. Το σύστημα μάς έχει διδάξει ότι δημοκρατία είναι η σκέψη του καθενός μας. Εμείς από την εμπειρία μας έχουμε αντιληφθεί ότι δημοκρατία είναι οι συναινέσεις».

Όπως είπαν οι δάσκαλοι, οι ζαπατίστας εξασκούν τη δημοκρατία καθημερινά, από τον πιο μικρό πυρήνα που είναι η οικογένεια μέχρι τα Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης (για τη δομή της ζαπατιστικής διακυβέρνησης, βλ. το πρώτο μάθημα). Οι αποφάσεις στα τρία επίπεδα διακυβέρνησης λαμβάνονται μέσω συνελεύσεων και σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει κάθε χωριό, κάθε δήμος και κάθε ζώνη.

«Σε μια συνέλευση ακούγονται πολλές απόψεις. Αλλά αν όλοι θέλουμε να υπερασπιστούμε τις απόψεις μας δεν πάμε πουθενά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι καταλάβαμε ότι το σημαντικό είναι η συναίνεση».

Σε θέματα που είναι σοβαρά και αφορούν , ας πούμε, τις διαδικασίες ή την εκπαίδευση, η διαδικασία τραβά σε μάκρος ψάχνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Για ζητήματα για τα οποία πρέπει να ληφθεί μια γρήγορη απόφαση, οι διαφορετικές προτάσεις τίθενται σε ψηφοφορία. Η πρόταση που κερδίζει τις περισσότερες ψήφους (δια ανάτασης της χειρός) τίθεται πρώτη σε εφαρμογή κι αν δεν λειτουργήσει καλά ακολουθεί η δεύτερη, η τρίτη και συνεχίζουν μέχρι να βρουν αυτό που τελικά λειτουργείλειτουργεί.

«Δημοκρατία είναι η συμφωνία του λαού που αποφασίζει πώς θέλει να κάνει τα πράγματα».

10 χρόνια τα καρακόλ, 20 χρόνια από την εξέγερση, 30 χρόνια από την ίδρυση του EZLN. Διανθίζω την ανάρτηση με εικόνες που προβλήθηκαν στο μουσικό διάλειμμα

10 χρόνια τα καρακόλ, 20 χρόνια από την εξέγερση, 30 χρόνια από την ίδρυση του EZLN. Διανθίζω την ανάρτηση με εικόνες που προβλήθηκαν στο μουσικό διάλειμμα

Για την εκλογή αρχών και εκπροσώπων σε επίπεδο κοινοτήτων ακολουθείται ο εσωτερικός κανονισμός κάθε κοινότητας. Οι υποψήφιοι δεν θέτουν υποψηφιότητα αλλά προτείνονται από τη συνέλευση ή τους προηγούμενους που είχαν θέση ευθύνης και αποδέχονται ή απορρίπτουν (αιτιολογημένα) την πρόταση που τους γίνεται. Σε κάποιες κοινότητες οι προτεινόμενοι αναλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις ανάλογα με των αριθμό των ψήφων που παίρνουν. Σε άλλες γίνεται ψηφοφορία ανά θέση. Άλλες κοινότητες περνούν εκ περιτροπής από όλες τις θέσεις χωρίς ψηφοφορία. Η θητεία είναι συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και δεν υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής. Αντίθετα υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης σε περίπτωση που όποιος έχει θέση ευθύνης δεν ασκεί σωστά τα καθήκοντά του ή έχει διαπράξει κάποιο σοβαρό λάθος. Το ίδιο συμβαίνει και με τους προωθούντες την υγεία και την εκπαίδευση (οι ζαπατίστας δεν χρησιμοποιούν τις λέξεις «γιατρός» και «δάσκαλος»).

Το μόνο που είναι κοινό σε όλη τη ζαπατιστική περιφέρεια είναι οι εφτά ζαπατιστικές αρχές διακυβέρνησης (βλ. πρώτο μάθημα). Κατά τ’ άλλα, οι διαδικασίες βασίζονται στις συμφωνίες που έχουν καταλήξει οι κοινότητες, οι δήμοι ή οι ζώνες. Οι ζαπατίστας θεωρούν αυτή την πολυφωνία ως δημοκρατία, γιατί, όπως αναφέρθηκε, δημοκρατία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο λαός έχει συμφωνήσει να κάνει τα πράγματα.

Για τις διάφορες θέσεις, π.χ. στην υγεία, την εκπαίδευση ή την αγροοικολογία, πλέον δεν γίνονται δεκτοί εθελοντές από τις κοινότητες. Η εκλογή κάποιου περιλαμβάνει μια αμοιβαία δέσμευση μεταξύ της κοινότητας που αναλαμβάνει να υποστηρίξει αυτόν που εκλέγει και του εκλεγέντος να υπηρετήσει την κοινότητα. Είδαν, λοιπόν, ότι η αμοιβαία αυτή δέσμευση δεν υπάρχει στην περίπτωση των εθελοντών και γι’ αυτό το λόγο πλέον δεν γίνονται δεχτοί.

"εξεγερμένο ραδιόφωνο"

«εξεγερμένο ραδιόφωνο»

Σε επίπεδο δήμου και πάλι υπάρχει πολυφωνία. Σε κάποιους δήμους οι αρχές και οι υπεύθυνοι της υγείας, της εκπαίδευσης και της αγροοικογολίας εκλέγονται από τη συνέλευση των εκπροσώπων των δήμων, ενώ σε άλλους προτείνονται από τις κοινότητες. Και πάλι ο υποψήφιος δεν θέτει υποψηφιότητα αλλά προτείνεται.

Προϋποθέσεις για την εκλογή είναι η εντιμότητα, η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα. Οι κοινότητες γνωρίζουν τους υποψηφίους. Ξέρουν τι προηγούμενες θέσεις έχουν αναλάβει και πώς πήγε η θητεία τους.

Για τα μέλη του Συμβουλίου Καλής Διακυβέρνησης και πάλι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εκλογής. Σε κάποιες ζώνες οι ψηφοφορία είναι μυστική με κάλπη, ενώ σε άλλες ανοιχτή. Σε κάποιες συναντιούνται σε συνέλευση οι αρχές και προτείνουν προϋποψήφιους. Τους καλούν και αν αυτοί αποδεχτούν την προϋποψηφιότητα, το θέμα επιστρέφει στις κοινότητες που αποφασίζουν τι θέση θα πάρει ο καθένας ή προτείνουν και άλλους υποψήφιους. Αλλά ο τρόπος εξαρτάται από τις αποφάσεις που έχει λάβει κάθε ζώνη. Για την απόφαση σχετικά με κάποιο θέμα, το Συμβούλιο Καλής Διακυβέρνησης κάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση που αποτελείται από τους εκπροσώπους των δήμων και των κοινοτήτων. Αυτοί παίρνουν στη συνέχεια την πρόταση για συζήτηση στους δήμους και τις κοινότητες [πρέπει να έχουμε έχουμε στο νου μας μέρη ότι μιλάμε για μέρη απομακρυσμένα που απέχουν αρκετές ώρες μεταξύ τους, που για να φτάσεις πρέπει να αλλάξεις διάφορα μέσα, τα οποία δεν διαθέτουν τηλέφωνα, κινητά και ίντερνετ. Άρα όλες αυτές οι διαδικασίες είναι αρκετά αργές. Οπότε για Γενική Συνέλευση το θέμα πρέπει να είναι σοβαρό].

escuelitaDiaSec12

Οι αρχές προτείνουν και συντονίζουν. Δεν αποφασίζουν. Αν για παράδειγμα υπάρχει σε κάποιον τομέα ανάγκη χρημάτων, ο υπεύθυνος προτείνει και οι κοινότητες αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα λυθεί το ζήτημα.

Ο λαός έχει δικαίωμα να διορθώσει κάποιο λάθος, είτε ανακαλώντας τον αρμόδιο, τον εκπρόσωπο ή την απόφαση.

Κάνοντας μια σύγκριση με την κατάσταση στο Μεξικό [γενικά στις αναφορές τους στον κόσμο εκτός των κοινοτήτων, οι δάσκαλοι αναφέρονταν μόνο στο Μεξικό], αυτό που ονομάζεται δημοκρατία δεν έχει πραγματικό περιέχομενο καθώς ο λαός δεν ρωτάται για τίποτα. Για τις εκλογές, ο λαός δεν ρωτάται ούτε για τους υποψηφίους, ούτε για τα χρήματα που θα ξοδευτούν στις προεκλογικές εκστρατείες, ούτε καν έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου. Το προφίλ των υποψηφίων δεν είναι η υπευθυνότητα και ειλικρίνεια, αλλά το να μιλάει καλά για να παραπλανά το λαό και να ξέρει να κλέβει. Όσοι είναι καλοί σε αυτά, μπορούν να επανεκλεγούν και ο λαός δεν μπορεί να τους ανακαλέσει.

Αντίθετα στους ζαπατίστας οι αρχές δεν κερδίζουν χρήματα, έχουν συγκεκριμένη θητεία, δεν μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ανακλητές.

Σε άλλα θέματα, όπως είναι η υγεία και η εκπαίδευση, ο λαός στο Μεξικό δεν ερωτάται. Και για την υλοποίηση όλων αυτών (προεκλογικών εκστρατειών, προγραμμάτων κλπ) τα λεφτά δεν έρχονται από κάποια αποθήκη, όπως χαρακτηριστικά είπε ένας δάσκαλος, αλλά βγαίνουν από τους ολοένα και αυξανόμενους φόρους που πληρώνει ο λαός, του οποίου δεν ζητάται η γνώμη.

Αυτά τα ωραία είπαν εν περιλήψει οι σύντροφοι από μια μακρινή γωνιά του μακρινού Μεξικού. Μας ευχαρίστησαν για το χρόνο και την όρεξή μας ν’ ακούσουμε την εμπειρία τους κι έκλεισαν το μάθημα.

Η τεχνική υποστήριξη που είχε η μετάδοση της τηλεδιάσκεψης του μαθήματος ήταν εντυπωσιακή. Εκτός από την πρώτη (νομίζω και τη δεύτερη) μέρα που είχε κάποιες διακοπές ο ήχος και η εικόνα, οι υπόλοιπες μέρες ήταν αρτιότατες, ενώ προσέθεσαν και δεύτερη κάμερα που έκανε κοντινά στους ομιλητές. Σε κάτι τέτοια, πραγματικά εκτιμάς την τεχνολογία.

Οι σύντροφοι έχουν ανεβάσει στο κανάλι της τηλεμετάδοσης βίντεο με παρουσίασεις των πέντε καρακόλ και με τον αναστοχασμό των δασκάλων. Δεν τα έχω δει ακόμη. Αν έχει κάτι που μπορεί να γραφτεί εδώ, θα επανέλθω.

Σας φιλώ από τη βροχερή Σμύρνη

Υ.Γ. Το μουσικό διάλειμμα περιλάμβανε και τον ύμνο των ζαπατίστας. Για όσους δεν τον έχετε ακούσει, στο βίντεο παίζεται ο ύμνος λάιβ από το δεύτερο παγκόσμιο κάλεσμα των ζαπατίστας. Και χωρίς να καταλαβαίνετε τα λόγια, η μουσική και μόνο είναι αποκαλυπτική για το είδος του αντάρτικου που έχουν οργανώσει οι τύποι…

The URI to TrackBack this entry is: https://sindesimecairo.wordpress.com/2013/08/17/m%ce%b9%ce%ba%cf%81%cf%8c-%ce%b6%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%ad%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 ΣχόλιαΣχολιάστε

  1. […] […]

  2. […] on Αυγούστου 17, 2013 at 21:51  Σχόλια (2) […]


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: